Thông Báo Dự Án Mới!... Ngay Trung Tâm TPM.BD
- Chuẩn Bị Mở Bán Dự Án Mới!!
- Ngay Trung Tâm Hành Chính Thành Phố Mới - BD
- Sát Khu Công Nghiệp VN.Singapore..
- Chính Thức Cho Đặt Chỗ Vào Thứ 5 Ngày 23/10/2014            

"nơi khẳng định giá trị bền vững" 
Liên hệ : 0912 44 0003 / 0978 44 0003
(mọi chi tiết và thắc mắc sẽ được giải đáp, xin cảm ơn)